Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Transa – M Sp. z o.o. (dalej: Transa – M) przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2. Zastosowanie Polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Transa – M jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Transa – M przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Transa – M realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Poniżej wskazujemy pełne dane Transa – M jako administratora danych osobowych:
Transa – M z siedzibą w Pszczynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bratnia 3, 43-200 Pszczyna); wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 6381851501; REGON: 523907146 oraz posiadający adres poczty elektronicznej: biuro@transa-m.pl.

Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Transa – M jest Szymon Majnusz (biuro@transa-m.pl).

3. Podstawy prawne przetwarzania i rodzaj przetwarzanych danych

Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku, że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

3.1. Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez Transa – M lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną (sklep internetowy)

3.1.1. Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową Transa – M lub korzystające z usług świadczonych przez Transa – M drogą elektroniczną (np. sklep internetowy), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Strona internetowa i sklep internetowy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.1.2. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony internetowej i sklepu internetowego Transa – M. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić zapisanie informacji niezbędnych np. do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez sklep internetowy.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i sklepu internetowego, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym.

Transa – M korzysta też z usług podmiotów trzecich, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
monitorowanie ruchu na stronie internetowej Transa – M;
zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych usług elektronicznych;
ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony internetowej;
kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają dany produkt;
wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
płatności internetowe.

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
PayU S.A. (więcej informacji na stronie: https://www.payu.pl/dane-kontaktowe),
GAFDESIGN Piotr Utrata (więcej informacji na stronie: http://gafdesign.pl/),
KEI.PL Sp. z o.o. (więcej informacji na stronie: https://www.kei.pl/).

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Transa – M, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Sposoby zmiany ustawień przeglądarki poniżej:

Google Chrome:
Kliknij ikonę na pasku narzędzi
Wybierz „Ustawienia"
Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.

Mozilla Firefox:
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
Wybierz panel „Prywatność”
W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:
Kliknij w ikonę ustawień , a następnie wybierz „Preferencje”
Wybierz panel „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Transa – M zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

3.1.3. Pozostałe dane

Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, w usłudze Konto, Formularzu Kontaktowym lub Formularzu Zamówienia zbieramy bardziej szczegółowe informacje o klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

3.1.4. Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej i sklepu internetowego Transa – M możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:
dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. monitorowanie ruchu na stronie, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
dane osobowe osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;
niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3.2. Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Transa – M w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Transa – M, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Transa – M

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji, od osób fizycznych, które kontaktują się z Transa – M w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Transa – M, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z Transa – M, możemy zbierać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu, PESEL, NIP. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

3.2.1. Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez klienta kierującego powyższą prośbę do Transa – M lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych klientów Transa – M i potencjalnych klientów

Transa – M przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Transa – M umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym NIP oraz numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych.

3.3.1. Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez klienta kierującego powyższą prośbę do Transa – M lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

3.4. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Transa – M przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów, w celach marketingowych tylko w przypadkach wyrażenia wyraźnej zgody (poprzez zaznaczenia właściwego checkbox’a). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

3.4.1. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych jest wyraźna zgoda klienta.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Transa – M. W obowiązujących w Transa – M politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:
4.1. w przypadku, gdy Transa – M przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez klienta;
4.2. w przypadku, gdy Transa – M przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
4.3. przypadku, gdy Transa – M przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4.4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Transa – M ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Transa – M powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Transa – M przetwarza, jako administrator danych osobowych mogą być:
leasingodawcy i kredytodawcy,
firmy kurierskie realizujące dostawę towarów sprzedawanych przez Transa – M,
podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy),
podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Transa – M,
pozostali podwykonawcy Transa – M, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Transa – M,
firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu),
audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi,
organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej,
(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

6. Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Transa – M, jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@transa-m.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

6.1. Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy, jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@transa-m.pl.

6.2. Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza a Transa – M można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@transa-m.pl.

6.3. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@transa-m.pl.

6.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

6.5. Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@transa-m.pl.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Transa – M albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Transa – M. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

7. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@transa-m.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Transa – M, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie Transa – M, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

Transa – M Sp. z o.o.
ul. Bratnia 3, 43-200 Pszczyna
biuro@transa-m.pl.
tel.: +48 32 210 12 10

8. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.


Napisz

Zadzwoń